Νέα / Ενήμερωση

Ενημερώθειτε για την επικείμενη δράση μας

Στόχοι του Κυπριακού Συνδέσμου Φίλων και Ατόμων με Όγκους Εγκεφάλου

1. Επιδιώκουμε να πετύχουμε για τους ασθενείς και τις οικογένειες τους μια ευρύτερη δημόσια αναγνώριση των ιδιαιτέρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σχετικά με την ασθένεια τους. Επιδιώκουμε την ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού, την οργάνωση σεμιναρίων και γενικά την ανάληψη δράσεων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ασθενείς με όγκους εγκεφάλου.

2. Υποστηρίζουμε τις κινήσεις που γίνονται διεθνώς προς μια ευρύτερη διεθνή συνεργασία μεταξύ των ομάδων υποστήριξης, υπεράσπισης και πληροφόρησης κατά του όγκου εγκεφάλου.

3. Δεσμευόμαστε να εργαστούμε και να προωθήσουμε αυτούς τους στόχους σε συνεργασία με οργανώσεις και άτομα που ασχολούνται με το θέμα αυτό, συμπεριλαμβανομένου των σχετικών κυβερνητικών τμημάτων, αλλά και ιδιωτικών ιατρών, των οργανισμών που προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες, των φαρμακοβιομηχανιών, των οργανώσεων κατά του καρκίνου, των νοσοκομειακών ιατρών, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, των ερευνητικών κέντρων και άλλων οργανισμών προάσπισης των δικαιωμάτων των ασθενών.

4. Στοχεύουμε να προσφέρουμε την ενθάρρυνση και την ελπίδα σε κάθε ασθενή με όγκο εγκεφάλου στην Κύπρο, αλλά και σε εκείνους που ανήκουν στη διεθνή κοινότητα, έτσι που κανένα άτομο με όγκο εγκεφάλου να μην αισθάνεται απομονωμένο και ξεχασμένο.

Leave a Reply